Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Bạn đọc có địa chỉ email Tranthingoc@gmail.com hỏi: Tôi mua một mảnh đất trong thời gian làm bìa đỏ thì phía bên kia thay đổi từ chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân, khiến thông tin chủ sở hữu bị sai lệch,tôi phải lam gì?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất, như sau: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, việc thay đổi thông tin cá nhân liên quan đến người sử dụng đất thường được tiến hành đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất. Hiện bạn và chủ cũ đang trong giai đoạn chuyển đổi, sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn và chủ cũ chỉ cần thông báo kịp thời cho Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để cán bộ địa chính bổ sung, đính chính thông tin cá nhân của người bán khi làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới cho bạn.

So Do
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Bạn có thể tham khảo thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trong hồ sơ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn cần nộp Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, khi đó, bạn hãy yêu cầu chủ cũ nộp bản sao thẻ căn cước mới của họ.

Thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Thông tư số 24/2013/TT-BTNM, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); có xác nhận của UBND xã về nguồn gốc và tình trạng sử dụng của đất

– Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân

– Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

– Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

– Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

– Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

– Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

– Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu)

– Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Thẩm quyền giải quyết: Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Thời gian cấp giấy chứng nhận: Hiện nay theo quy định, thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể rút ngắn là 15 ngày làm việc.

Leave a Replay