Chính sách bán hàng tháng 5/2022 Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn

Chính sách bán hàng tháng 5/2022 Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn Garden City

ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

I.THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 15/05/2022

Áp dụng cho 8 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG .

Đối với Liền kề LO19 ô số 37, 38

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 25% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Ngày 18/05/2022 25% GTHĐ
Đợt 3 Ngày 18/07/2022 25%GTHĐ
Đợt 4 Ngày 18/09/2022 20%GTHĐ
Đợt 5 Khi có thông báo làm GCN 5% GTHĐ
Tổng 100%

Đối với Shophouse Dãy LO29 ô số 17, 20:

Đợt thanh toán Tiến độ thanh toán Nội dung thanh toán
Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000vnd
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng Bên Mua thanh toán ……. VN(gồm tiền đặt cọc)( tương đương 25% tiền đất)
Đợt 2 Ngày 18/05/2022 Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 3 Ngày 18/07/2022 Bên Mua thanh toán …………… VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 4 Ngày 18/09/2022 Bên Mua thanh toán ………….. VNĐ

( tương đương 25% tiền đất)

Đợt 5 Chậm nhất ngày 30/6/2022 hoặc theo thông báo của bên A nếu hai bên thống nhất việc triển khai thi công xây dựng sớm hơn Bên Mua thanh toán ……….. VNĐ

( tương đương 30% tiền nhà)

Đợt 6 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5 Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 7 Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6 Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 20% tiền nhà)

Đợt 8 Khi có Thông báo bàn giao căn nhà Bên Mua thanh toán ………… VNĐ

( tương đương 25% tiền nhà)

Đợt 9 Khi có Thông báo nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu Căn Nhà Bên Mua thanh toán …………. VNĐ

( tương đương 5% tiền nhà)

Đối với Shophouse Dãy LK6, LK3:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 20% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM 20% Giá trị tiền đất
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 30% Giá trị tiền đất
Đợt 4 Ngay khi ký HĐMB nhà ở 30% Giá trị tiền đất
Tổng 100% Giá trị tiền đất

Đối với LK16:

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 90 ngày kẻ từ ngày ký HĐĐM 45% Giá trị tiền đất
Đợt 3 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất
Tổng 100% Giá trị tiền đất

 

Đối với các lô thuộc: LO1-01, LO1-50, LO2-01

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐMB) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐCN với CĐT 50% GTHĐ ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 60 ngày kẻ từ ngày ký HĐCN 50% GTHĐ
Tổng 100%

Hoặc Khách hàng có thể đóng đủ 100% ngay khi ký HĐCN để thực hiện việc sang tên GCN sớm hơn.

Đối với các lô thuộc: BT7

Đặt cọc Đặt cọc (đặt cọc trong vòng 07 ngày sẽ ký HĐĐM) 100.000.000đ
Đợt 1 Ngay khi ký HĐĐM với CĐT 50% Giá trị tiền đất ( bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐM 45% Giá trị tiền đất
Đợt 3 Khi có thông báo làm GCN 5% Giá trị tiền đất
Tổng 100% Giá trị tiền đất

 

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT Sản phẩm Chính sách
1 LK6 Tặng 1 xe Ô Tô Accent trị gái 500.000.000vnd
2 LK3 Tặng 1 xe SH 150i trị giá 120.000.000vnd
3 LK16 Xe SH 125i trị giá 70.000.000vnd
4 LO29 Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 5%/Giá giao dịch
5 LO19 Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd
Chiết khấu 5%/Giá giao dịch
6 LO1-01,LO1-50, LO2-01 Tặng 02 chỉ vàng trị giá 12.000.000vnd cho KH giao dịch thành công
7 BT7 Tặng 1 cây vàng trị giá 60,000,000vnd

Ghi chú: Thứ tự tính chiết khấu/giảm trừ: (1) Giảm trừ quà tặng vàng, (2) Chiết khấu.

Leave a Replay

Xem thêm